Згода на передачу та обробку персональних даних

  1. Відповідно до п. 2 ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI надаю свою згоду на обробку моїх персональних даних (надалі «Персональні Дані») Дочірньому Підприємству «Еккаунтенсі Тьюішн Сентре, Україна» (надалі «Володілець персональних даних»), який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 48 з метою реалізації відносин щодо у сфері видів діяльності Дочірнього Підприємства «Еккаунтенсі Тьюішн Сентре, Україна» згідно Статуту.
  2. До моїх Персональних Даних відносяться: теперішнє та попереднє (у випадку зміни) прізвище, ім’я та по-батькові, рік, місяць, дата народження, паспортні дані, поштова адреса, відомості про місце роботи та назви теперішньої та попередніх посад, адреса електронної пошти, реєстраційний номер АССА та інша інформація, яка надає можливість мене ідентифікувати.
  3. Підписуючи дану Згоду, я погоджуюсь на обробку Володільцем персональних даних моїх Персональних Даних. На підставі даної згоди Володілець персональних даних отримує право на обробку моїх Персональних Даних усіма передбаченими законодавством способами, а саме дія чи сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, уточненням, розповсюдженням, використанням і поширенням (в тому числі передачею), знеособленням, блокуванням, знищенням.
  4. Підписуючи дану згоду, я також надаю згоду на передачу моїх персональних даних між іншими фірмами Ей Ті Сі, що знаходяться в інших країнах, а такж Асоціації Прияжних сертифікованих Бухгалтерів, яка знаходиться за адресою: 29 Лінкольн Інн Філдз, Лондон, WC2A 3EE, для тих самих цілей, як зазначено вище, а також для обробки результатів моїх іспитів для їх аналізування, за умови, що вони забезпечать належний рівень захисту моїх персональних даних.
  5. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI я маю право отримувати інформацію про зберігання моїх Персональних Даних, пред’являти вмотивовану вимогу щодо змін, а також відкликати дану згоду в будь-який момент шляхом направлення відповідної письмової угоди Володільцю персональних даних.
  6. Я підтверджую, що я підписую дану згоду без примусу, свідомо та добровільно, при повному розумінні його положень.
  7. Дана згода дійсна протягом трьох років.